Juridisk kunngjøring

I samsvar med lov 34/2002, datert 11. juli, om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (LSSI), informerer vi deg hermed:

CARTMANI REAL ESTATE S.L. (heretter referert til som CARTMANI).

Organisasjonsnummer: B93257400, adresse: Calle Jesús Puente 27, 29660 Marbella, (Málaga)

Registreringsdetaljer: Registro Mercantil de MÁLAGA: Tomo 5143, Libro 4050, Folio 90 , Hoja MA118398, Inscripción 1.

Kontaktinformasjon: Telefon: 951 319 896 (Operativ fra mandag til fredag, kl. 9.00 til 19.30, og lørdag fra kl. 10.00 til 14.00.)

E-post: info@cartmani.com

BRUKSVILKÅR FOR CARTMANI-NETTSTEDET

Domenet www.cartmani.com eies av CARTMANI REAL ESTATE S.L., og dets eksklusive rettigheter er reservert.

Den offisielle siden, www.cartmani.com, er designet for å tilby publikum innsikt i operasjonene utført av denne enheten og tjenestene den leverer i EIENDOMSMEGLER-sektoren.

Å engasjere seg med og bruke dette nettstedet gir besøkende brukerstatus. Dette indikerer brukerens eksplisitte og omfattende aksept av vilkårene som er beskrevet her, uavhengig av eventuelle spesifikke vilkår som kan gjelde for noen av de distinkte produktene eller tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet.

CARTMANI forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer og oppdateringer av informasjonen på nettstedet uten forvarsel, inkludert endringer i layout og presentasjon.

For å sikre at portalens informasjon forblir aktuell, kan innholdet justeres, rettes, fjernes eller utvides når som helst. Derfor anbefales det å verifisere dataens autentisitet eller nøyaktighet ved å konsultere offisielle kanaler.

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Alle komponenter på nettstedet, inkludert rammen, designet, kildekoden, logoene, varemerkene og andre unike symboler som vises på det, tilhører CARTMANI eller dets partnere og er beskyttet av de relevante intellektuelle og industrielle eiendomslovene.

På samme måte er bildene og andre grafiske elementer som er innebygd i portalene, beskyttet av de aktuelle intellektuelle og industrielle eiendomslovene.

CARTMANI forbyr strengt innramming eller bruk av tredjeparter av teknikker som forvrenger nettstedets opprinnelige design, oppsett eller innhold.

Bruk av innhold må overholde spesifikke lisensvilkår. Som sådan er aktiviteter som bruk, reproduksjon, spredning, offentlig visning, modifikasjon eller andre lignende eller relaterte handlinger strengt forbudt uten CARTMANIs forutgående eksplisitte samtykke.

Når det gjelder referanser til nyheter, produkter og tjenester fra tredjeparter som kan være omtalt på nettstedet, anerkjenner CARTMANI de respektive industrielle og intellektuelle eiendomsrettighetene til eierne. Deres enkle omtale eller visning på nettstedet innebærer verken rettigheter eller forpliktelser angående dem, og betyr ikke noen godkjenning, sponsing eller anbefaling.

CARTMANI understreker sitt engasjement for å respektere tredjeparts intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter. Hvis du tror at våre portaler kan krenke rettighetene dine, vennligst kontakt CARTMANI PROPERTIES.

ANSVAR

CARTMANI kan ikke garantere fraværet av feil ved tilgang til nettstedet eller dets innhold, selv om det vil strebe etter å forhindre, rette opp eller oppdatere dem etter behov.

Å få tilgang til CARTMANIs portaler og bruke informasjonen der er utelukkende brukerens ansvar.

CARTMANI er ikke ansvarlig for mulige sikkerhetsbrudd eller potensielle skader på brukerens datamaskinsystem (både maskinvare og programvare), filene eller dokumentene som er lagret der, som et resultat av virus i brukerens datamaskin som brukes til å koble til tjenestene og innholdet på nettstedet, nettleserfeil eller bruk av utdaterte nettleserversjoner.

CARTMANI påtar seg ikke ansvar for informasjon og innhold som er lagret på steder som fora, chatter, blogger, kommentarer, sosiale medier eller ethvert annet medium som lar tredjeparter uavhengig legge ut innhold på CARTMANI-nettstedet.

Likevel, i samsvar med LSSI-bestemmelsene, er CARTMANI tilgjengelig for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsorganer, og bidrar aktivt til å eliminere eller blokkere innhold som kan krenke nasjonale eller internasjonale lover, tredjeparts rettigheter eller offentlig anstendighet og orden. Hvis en bruker tror at noe innhold på nettstedet kan falle inn under denne kategorien, oppfordres de til å kontakte CARTMANI.