Nota prawna

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI), niniejszym informujemy:

CARTMANI REAL ESTATE S.L. (zwana dalej CARTMANI). Jej numer identyfikacji podatkowej to B93257400, a jej biuro znajduje się pod adresem Calle Jesús Puente 27, 29660 Marbella, (Málaga)

Szczegóły rejestracji: Registro Mercantil de MÁLAGA: Tomo 5143, Libro 4050, Folio 90 , Hoja MA-118398, Inscripción 1.

Informacje kontaktowe: Telefon: 951 319 896 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19.30 oraz w soboty w godzinach 10-14).

E-mail: info@cartmani.com

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY CARTMANI

Domena www.cartmani.com jest własnością CARTMANI REAL ESTATE S.L., a jej wyłączne prawa są zastrzeżone.

Oficjalna strona, www.cartmani.com, ma na celu zaoferowanie opinii publicznej wglądu w operacje prowadzone przez ten podmiot i usługi świadczone przez niego w sektorze nieruchomości.

Zaangażowanie i korzystanie z tej witryny nadaje odwiedzającemu status użytkownika. Oznacza to wyraźną i kompleksową zgodę użytkownika na warunki określone w niniejszym dokumencie, niezależnie od wszelkich szczegółowych warunków, które mogą mieć zastosowanie do niektórych odrębnych produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej.

CARTMANI zachowuje prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji na swojej stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, w tym zmian w jej układzie i prezentacji.

Aby zapewnić aktualność informacji strony internetowej, jej zawartość może być dostosowywana, poprawiana, usuwana lub zmieniana w dowolnym momencie. W związku z tym zaleca się weryfikację autentyczności lub dokładności danych za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Wszystkie elementy strony internetowej, w tym jej struktura, projekt, kod źródłowy, logo, znaki towarowe i inne symbole na niej wyświetlane, należą do firmy CARTMANI lub jej partnerów i są chronione odpowiednimi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Podobnie wizualizacje i inne elementy graficzne osadzone w portalach są chronione odpowiednimi ustawami o własności intelektualnej i przemysłowej.

CARTMANI zabrania kadrowania lub stosowania przez strony trzecie jakichkolwiek technik, które zniekształcają oryginalny projekt, konfigurację lub zawartość witryny.

Korzystanie z treści musi być zgodne z określonymi warunkami licencji. W związku z tym działania takie jak wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, modyfikowanie lub inne podobne, lub powiązane działania są surowo zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody CARTMANI.

W odniesieniu do odniesień do wiadomości, produktów i usług stron trzecich, które mogą być prezentowane na stronie internetowej, CARTMANI uznaje odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej ich właścicieli. Samo ich wymienienie lub wyświetlenie na stronie internetowej nie oznacza żadnych praw ani zobowiązań z nimi związanych, ani nie oznacza żadnego poparcia, sponsorowania ani rekomendacji.

CARTMANI podkreśla swoje zaangażowanie w poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej stron trzecich. Jeśli uważasz, że nasze portale mogą naruszać Twoje prawa, skontaktuj się z CARTMANI PROPERTIES.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CARTMANI nie może zapewnić braku błędów podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub jej zawartości. Dołoży jednak wszelkich starań, aby im zapobiec, poprawić je lub zaktualizować informacje w razie potrzeby.

Dostęp do strony internetowej CARTMANI i korzystanie z zawartych w nich informacji odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

CARTMANI nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne naruszenia bezpieczeństwa lub potencjalne uszkodzenia systemu komputerowego użytkownika (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania), przechowywanych w nim plików lub dokumentów, wynikające z wirusów w komputerze użytkownika używanym do łączenia się z usługami i treściami witryny, nieprawidłowego działania przeglądarki lub korzystania z nieaktualnych wersji przeglądarki.

CARTMANI nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane w miejscach takich jak fora, czaty, blogi, komentarze, media społecznościowe lub inne media, które umożliwiają stronom trzecim niezależne publikowanie treści na stronie internetowej CARTMANI.

Zgodnie z przepisami LSSI, CARTMANI jest dostępny dla wszystkich użytkowników, władz i agencji bezpieczeństwa oraz aktywnie pomaga w eliminowaniu lub blokowaniu treści, które mogą naruszać przepisy krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub przyzwoitość i porządek publiczny. Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek zawartość witryny narusza wyżej wymienione, zachęca się go do skontaktowania się z firmą CARTMANI.