Polityka prywatności

Polityka prywatności w sieci

Niniejszy tekst prawny zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pośrednictwem naszej witryny internetowej cartmani.es (zwanej dalej „Witryną”), w tym wszelkie informacje, które użytkownik może nam udostępnić, subskrybując nasz newsletter lub podając swoje dane kontaktowe za pośrednictwem dostępnego formularza.

Udostępniając te informacje, użytkownik zapewnia, że posiada wymaganą zdolność do wyrażenia zgody i korzystania z naszych usług.

Kto zarządza danymi?

CARTMANI, oficjalnie zarejestrowana jako CARTMANI REAL ESTATES SL (zwana dalej „CARTMANI”), z CIF: B93257400, z siedzibą przy Calle Jesús Puente 27, 29660 Marbella, Málaga, o numerze telefonu: (+34) 951 319 896, nadzoruje przetwarzanie danych osobowych wynikających z dostępu, użytkowania i nawigacji w Witrynie.

W przypadku pytań lub próśb związanych z ochroną danych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem tego adresu e-mail: info@cartmani.no.

Jakie dane gromadzimy?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych kategoryzuje dane osobowe jako wszelkie szczegóły dotyczące rozpoznanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, co oznacza wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby.

W Witrynie możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.
Dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.
Dane z technicznych i analitycznych plików cookie. Zobacz naszą Politykę plików cookie.
Nie gromadzimy żadnych danych powiązanych ze specjalistycznymi kategoriami danych osobowych (informacje ujawniające rasę, pochodzenie etniczne, skłonności polityczne, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych, dane zdrowotne, genetyczne lub biometryczne, informacje o orientacji seksualnej lub nawykach danej osoby).

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Kontakt/czat: Jeśli przesłałeś swoje dane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, czatu lub skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem dostępnych kanałów, takich jak e-mail, telefon, poczta, sieci społecznościowe lub WhatsApp, wykorzystamy Twoje dane do obsługi i odpowiedzi na Twoją prośbę o informacje, czy to w celu sprzedaży nieruchomości, czy też w celu udostępnienia szczegółów dotyczących zakupu nieruchomości, którą jesteś zainteresowany. W tym zakresie CARTMANI będzie polegać na swoich agentach, którzy mogą dzielić się szczegółami lub organizować spotkania, lub wizyty na miejscu.

Przetwarzanie tych danych osobowych opiera się na zgodzie udzielonej przez użytkownika podczas wysyłania zapytania. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Cele komercyjne: W przypadku zainteresowania i po zaznaczeniu odpowiedniego pola CARTMANI, za pośrednictwem swoich agentów lub pocztą elektroniczną, będzie informować użytkownika o nieruchomościach obsługiwanych przez CARTMANI, usługach związanych z sektorem nieruchomości, pracach, naprawach, wydarzeniach lub produktach z sektora nieruchomości, w które CARTMANI jest zaangażowana. Te aktualizacje handlowe mogą być dostosowane na podstawie preferencji użytkownika lub jego wcześniejszych interakcji.

Przetwarzanie to zależy od zgody udzielonej przez użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Pliki cookie: Nasza strona internetowa może automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące urządzenia, działań i nawyków przeglądania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Jak długo przechowywane są dane?

Kontakt: Dane użytkownika będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Cele komercyjne i newsletter: Dane użytkownika będą wykorzystywane tak długo, jak długo użytkownik zachowa swoją zgodę.

Pliki cookie: Dane użytkownika będą wykorzystywane przez okres, na jaki użytkownik wyraził zgodę, oraz przez okres instalacji plików cookie.

Kto ma dostęp do danych?

CARTMANI współpracuje z partnerami oferującymi usługi takie jak IT, utrzymanie strony internetowej, pomoc prawna, doradztwo, którzy mogą potrzebować dostępu do danych osobowych zarządzanych przez CARTMANI.

CARTMANI skrupulatnie wybiera i nadzoruje te strony trzecie i podpisała z nimi umowy o ochronie danych, nakazujące przestrzeganie obowiązków w zakresie ochrony danych.

Ponadto CARTMANI może udostępniać dane zainteresowanych stron organom administracyjnym, gdy jest to wymagane.

Jak chronione są dane osobowe użytkowników?

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, firma CARTMANI podjęła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony udostępnionych danych osobowych przed zmianą, utratą i nieuprawnionym przetwarzaniem lub dostępem.

Jakie są prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych i w jaki sposób można z nich korzystać?

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może również skorzystać ze swoich praw do dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia, usunięcia, transportu i niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom, pisząc do CARTMANI na podany wcześniej adres lub za pośrednictwem info@cartmani.no.

Jak mogę dbać o swoje prawa do danych?

Jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich praw do ochrony danych zostało naruszone, skontaktuj się z CARTMANI. Możesz zwrócić się do organu ochrony danych w Hiszpanii, Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.aepd.es), aby zabezpieczyć swoje prawa.